ลูกไก่เนื้อ ไก่เนื้อใหญ่-โรงเชือด ไก่เนื้อใหญ่-คลองตัน ลูกไก่ตัวเมีย ไก่สาว ลูกหมู
10.00 บาท/ตัว 32.00 บาท/กก. 33.00 บาท/กก. 28.00 บาท/ตัว 150.00 บาท/ตัว 2,600.00 บาท/ตัว
+/- 72.00 บาท/กก.
หมูขุน ไก่แก่ตัวเมีย ไก่แก่ตัวผู้ เป็ดเนื้อ ไข่คละ ไข่เบอร์ 0
72.00 บาท/กก. 0.00 บาท/กก. 0.00 บาท/กก. 60.00 บาท/กก. 3.00 บาท/ฟอง 3.50 บาท/ฟอง
ไข่เบอร์ 1 ไข่เบอร์ 2 ไข่เบอร์ 3 ไข่เบอร์ 4 ไข่เบอร์ 5 ไข่เบอร์ 6
3.30 บาท/ฟอง 3.10 บาท/ฟอง 3.00 บาท/ฟอง 2.90 บาท/ฟอง 2.70 บาท/ฟอง 2.40 บาท/ฟอง
*ราคา 0 บาท หมายถึงเลิกขาย
อัพเดท 20 มิถุนายน 2564