ติดต่อ /

TFMs (สวนหลวง) 0-2813-7820 , 0-2420-7463-4 | TFMs (สระบุรี) 0-3627-5391-5 , 0-3627-5399 | TFMs (นครศรีธรรมราช) 0-7584-6003-4 | TFMs (เลย) 08-2123-48119

TFMs (Suan Luang)

TFMs Co.,Ltd (สวนหลวง)

72 หมู่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. 0-2813-7820
Fax. 0-2420-0931 Email: hr@tfms.co.th

TFMs (Saraburi)

TFMs Co.,Ltd (สระบุรี)

35 หมู่ 8 ถนนพัฒนพงษ์ (ท่าลาน-ห้วยบง)ตำบลต้นตาล
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
Tel. 0-3627-5391-5,0-3627-5399
Fax. 0-3627-5400 Email: hr_sb@tfms.co.th

TFMs (Nakhon Si Thammarat)

TFMs Co.,Ltd (นครศรีธรรมราช)

160 หมู่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
Tel : 0-7584-6003-4
Fax. 0-7584-6005-6 Email: hr_ns@tfms.co.th

TFMs Foods Co.,Ltd

TFMs Foods Co.,Ltd (เลย)

4 หมู่ 13 ถนนมลิวรรณ ตำบลโคกขมิ้น
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
Tel. 08-2123-48119, 08-8321-5786
Fax. 042-801017 Email: tfmsf@tfms.co.th

Sit Amet Website

TFMS Co.,Ltd (โกดังหนองแขม)

72 หมู่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. 0-2421-4044,45
Fax. 0-2421-4046 Email: hr@tfms.co.th