สวัสดิการ

- ชุดฟอร์มพนักงาน

- โบนัสประจำปี

- รางวัลอายุงาน

- ประกันชีวิต

- วันหยุดประเพณี

- วันหยุดพักผ่อน

- ฝึกอบรม

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน

- ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

- อัตรา 1

- เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา จบ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

- เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี

- มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน 0-10 ปี

- หากมีความสามารถปิดงบได้และมีความรู้ทางด้านภาษีอากร การเงิน และงานบริหารในอนาคตจะได้บรรจุตำแหน่งที่สูงขึ้น - ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น แล้ว - ปฏิบัติงานที่ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

72 หมู่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร : 02-813-7820 , 02-420-7463 , 02-420-7465 , 08-1639-6587 , 08-5046-2424

แฟกซ์ : 02-420-0931

อีเมล์ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) : hr@tfms.co.th

อีเมล์ (ฝ่ายระบบสารสนเทศ) : it@tfms.co.th