สาขา สมุทรสาคร

ตำแหน่ง นักเคมี

ตำแหน่ง นักจุลชีววิทยา

ตำแหน่ง พนักงานขายอาหารสัตว์

สาขา นครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

ตำแหน่ง พนักงานพรีมิกซ์