กิจกรรม /

นี่คือกิจกรรมของเรา

9 กุมภาพันธ์ 2563

งานกีฬาสีประจำปี 2020, บริษัท ทีเอฟเอ็มเอฟ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพิ่มเติม

14-15 ธันวาคม 2561

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 งานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติภาคใต้และตะวันตก ครั้งที่ 19

เพิ่มเติม

11 พฤศจิกายน 2561

งานกีฬาสีประจำปี 2018, บริษัท ทีเอฟเอ็มเอฟ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เพิ่มเติม

24 กันยายน 2561

ได้มีการจัดงาน Field Day 2018 โดนร่วมกับทางองค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

เพิ่มเติม

3 สิงหาคม 2561

กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ฝ่ายขายและบริการได้จัดกิจกรรม โคนมสัญจร

เพิ่มเติม

13 กรกฎาคม 2561

ร้านคเชนพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดสัมมนา โคนมสัญจร ให้แก่ร้านคเชนพาณิชย์

เพิ่มเติม