ร้านคเชนพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ได้จัดสัมมนา โคนมสัญจร ให้แก่ร้านคเชนพาณิชย์ จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม แนะนำวิธีการรีดนมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเต้านมอักเสบรวมถึงวิธีการดูแลรักษา บรรยายและให้ความรู้โดยนักวิชาการอาวุโส คุณเอื้อมศักดิ์ เงินประดับ

รูปภาพกิจกรรม