กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง

กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ฝ่ายขายและบริการได้จัดกิจกรรม โคนมสัญจร ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง ในหัวข้อ "โปรแกรมการให้อาหารโคนม" บรรยายโดย นักวิชาการอาวุโส คุณเอื่อมศักดิ์ เงินประดับ

รูปภาพกิจกรรม